duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7535 ha
Intravilan: 657 ha
Extravilan: 6878 ha
Populatie: 4825
Gospodarii: 2011
Nr. locuinte: 1895
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 6


Numele localitatilor aflate in administratie:
Vinderei, Obârşeni, Docani, Brădeşti, Valea Lungă, Docaneasa, Gara Docaneasa, Talasmani
Asezarea geografica:
Comuna Vinderei este aşezată în partea de sud a judeţului Vaslui, în dealurile Falciului, subunitate fizico-geografică componentă a Podişului Bârladului
Activitati specifice zonei:
Cultivarea pământului în exploataţii familiale
Creşterea animalelor
Lucrări agricole în culturi de câmp
Prestări servicii şi comerţ
Activitati economice principale:
Activităţi de comerţ şi prestări servicii constând în morărit prestator
Activităţi agricole în ferme specializate
Activităţi de turism prin înfiinţarea de pensiuni
Obiective turistice:
Biserica din lemn, monument istoric, construită în anul 1764 din satul Obârşeni
Codri de stejar şi tei, codri care înconjoară aproape în totalitate comuna
Mânăstirea Grăjdeni - construită de domnitorul Petru Rareş
Evenimente locale:
Târgul meşterilor populari şi Festivalul Folcloric "Hora din străbuni"
Hramul satelor din comună
Facilitati oferite investitorilor:
Închirierea terenurilor aparţinând domeniului public al Primăriei pentru:
Instalarea de parcuri eoliene
Înfiinţarea unei ferme piscicole
Înfiinţarea de ferme agricole şi zootehnice
Proiecte de investitii:
Asfaltare de drumuri judeţene şi comunale
Alimentare cu apă şi canalizare
Modernizare, betonare şi pietruire drumuri comunale şi săteşti
Finalizarea proiectului de construire poduri şi podeţe
Reabilitare şi construire de şcoli şi grădiniţe
Împădurire terenuri degradate
Modernizare drumuri de exploatare agricolă